فیلم اموزش حرکت پشت بازو زنجیر روی نیمکت Chain Handle Extension اپارات

آموزش حرکت پشت بازو زنجیر روی نیمکت Chain Handle Extension

در حال لود کردن فیلم....

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

اموزش حرکت پشت بازو زنجیر روی نیمکت Chain Handle Extension
چنانچه احتیاج به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شروط اندامی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو بهره گیرید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم

**با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، کمک کنيد**

گردآورنده : خدايار ز.

فیلم های ورزشی در بخش سايت فیلم ورزشی

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم ساليست
««« »»»
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حاليست

فیلم اموزش حرکت پشت بازو زنجیر روی نیمکت Chain Handle Extension اپارات

TT / 7 — TP / 14%