فیلم اموزش حرکت کشش پشت بازو به کنار ایستاده Tricep Side Stretch – اپارات

آموزش حرکت کشش پشت بازو به کنار ایستاده Tricep Side Stretch

در حال لود کردن فیلم....

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

اموزش حرکت کشش پشت بازو به کنار ایستاده Tricep Side Stretch
اگه احتیاج به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شروط اندامی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو بهره گیرید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم

*****************************

گردآوری ویدیو: ترگل چ.

فیلم های ورزشی در بخش سايت فیلم ورزشی

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق
««« »»»
دريادلی بجوی دليری سرآمدی

فیلم اموزش حرکت کشش پشت بازو به کنار ایستاده Tricep Side Stretch – اپارات

TT / 7 — TP / 14%