فیلم بروس علی بلوچستان ناچیکو – اپارات

بروس علی بلوچستان ناچیکو

در حال لود کردن فیلم....

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

گفته های محمدعلی یاهمان بروس علی به قول خودش او از ۱۰سالگی به هنر های رزمی علاقه مندبوده و از نگاه کردن فیلم های بروسلی هیچوقت خسته نشده وناچیکو را از فیلم های بروسلی و متین قادر فراگرفته می باشد او بابرادرزاده خودآرش که درآخر ویدئو می باشد هرروزبه تمرینات خود ادامه می دهند سن او فقط ۱۵سال می باشد ومیگوید تمام ناچیکو های خودرا خودش ساخته امیدوارم بادیدن این ویدئونوجوان زیاد تری به سمت ورزش جذب بشن باتشکر بروس علی

**************************

گردآوری ویدیو : آريامهر ج.

فیلم های ورزشی در بخش سايت فیلم ورزشی

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

اين قصه عجب شنو از بخت واژگون
««« »»»
ما را بکشت يار به انفاس عيسوی

فیلم بروس علی بلوچستان ناچیکو – اپارات

TT / 14 — TP / 16%