فیلم بنیامین قره حسنلو پرسرعتترین شناگر تاریخ ایران شد ( اپارات )

بنیامین قره حسنلو سریع ترین شناگر تاریخ ایران شد

در حال لود کردن فیلم....

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

بنیامین قره حسنلو موفق شد در استخر آزادی، رکورد ۹ ساله پاشا وحدتی راد را بشکند و حدنصاب ۲۳:۱۲ ثانیه را برای ۵۰ متر آزاد به مکان بگذارد.

*******************

انتخاب کلیپ از: فروغ ی.

فیلم های ورزشی در بخش سايت فیلم ورزشی

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

روی جانان طلبی آينه را قابل ساز
««« »»»
ور نه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن و روی

فیلم بنیامین قره حسنلو پرسرعتترین شناگر تاریخ ایران شد ( اپارات )

TT / 4 — TP / 11%