فیلم تدریس استاد رضا صمدی کشور ژاپن 3 ( آپارات )

تدریس استاد رضا صمدی ژاپن 3

در حال لود کردن فیلم....

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

از سری کلیپ های تدریس سنسه رضا صمدی در کشور ژاپن

**************

انتخاب ویدیو توسط: پريچهر ی.

فیلم های ورزشی در بخش سايت فیلم ورزشی

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

برو ای طاير ميمون همايون آثار
««« »»»
پيش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان

فیلم تدریس استاد رضا صمدی کشور ژاپن 3 ( آپارات )

TT / 4 — TP / 23%