فیلم رشته ورزش Cross ترینینگ ( اپارات )

رشته ورزش کراس ترینینگ

در حال لود کردن فیلم....

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

رزش Cross ترینینگ با هدف ایجاد کردن دستگاه تمرینیِ فراگیر ودرگیری در کل عضلات اندام و با استانداردهای پزشکی ورزشی در راستای جذب مردم به فرهنگ ورزش و ایجاد انگیزه برای تداوم ورزش آمادگی جسمی در کشور یونان پایه گذاری شد و این ورزش در حال شناسایی به کشور های فراوانی در دنیا هست که تا کنون حدود ۴۰ کشور را به عضویت خود در آورده می باشد.

****نظرات شما مايه دلگرمى ماست****

تهیه شده توسط : سايه ض.

فیلم های ورزشی در بخش سايت فیلم ورزشی

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ديده دريا کنم و صبر به صحرا فکنم
««« »»»
و اندر اين کار دل خويش به دريا فکنم

فیلم رشته ورزش Cross ترینینگ ( اپارات )

TT / 15 — TP / 20%