فیلم مسابقات کشوری تریکینگ جام فجر ایران شهر اصفهان اپارات

مسابقات کشوری تریکینگ جام فجر ایران اصفهان

در حال لود کردن فیلم....

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

مسابقات کشوری تریکینگ در بَتِل های آکروبات ، اسلحه و گروهی ماه بهمن ۱۳۹۶ در شهر اصفهان به انجام رسانده شد که با قهرمانی تیم شهر مشهد به انتها رسید… چشم به راه اتفاق بعدی تریکینگ باشین

**************

انتخاب ویدیو از : زيبا ت.

فیلم های ورزشی در بخش سايت فیلم ورزشی

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت
««« »»»
کندم قصد دل ريش به آزار دگر

فیلم مسابقات کشوری تریکینگ جام فجر ایران شهر اصفهان اپارات

TT / 16 — TP / 41%