فیلم Mateusz Kieliszkowski WINS Stone to Shoulder Event Arnold Strongman Classic 2018 – اپارات

Mateusz Kieliszkowski WINS Stone to Shoulder Event Arnold Strongman Classic 2018

در حال لود کردن فیلم....

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

Mateusz dominates the Natural Stone event (410lb) setting a world record.

***********************************

انتخاب ویدیو از : خردمند غ.

فیلم های ورزشی در بخش سايت فیلم ورزشی

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خواب و خورت ز مرتبه خويش دور کرد
««« »»»
آن گه رسی به خويش که بی خواب و خور شوی

فیلم Mateusz Kieliszkowski WINS Stone to Shoulder Event Arnold Strongman Classic 2018 – اپارات

TT / 0 — TP / 0%