کلیپ عادل فردوس پور و فرهاد مجیدی آپارات

عادل فردوس پور و فرهاد مجیدی

در حال لود کردن فیلم....

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

ﻭَﯾﻞٌ ﻟِﻠْﻤُﺼَﻠَّﯿﻦ ،ﺍَﻟَّﺬﯾِﻦَ ﻫُﻢ ﻋَﻦ ﺻَﻼﺗِﻬِﻢ ﺳﺎﻫُﻮﻥ .‏( ﻣﺎﻋﻮﻥ ﺁﯾﻪ 4 ‏)
ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺰﺍﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .

— نظر يا پيشنهاد خود را با ما در ميان گذاريد —

انتخاب ویدیو فیلم توسط: گلبانو غ.

فیلم های ورزشی در بخش سايت فیلم ورزشی

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

شاه منصور واقف است که ما
««« »»»
روی همت به هر کجا که نهيم

کلیپ عادل فردوس پور و فرهاد مجیدی آپارات

TT / 0 — TP / 0%